John Megaard

Kart 1: Infinitivsendelser

Kart 1: Infinitivendelser

Kart 2: Palatalisering

Kart 2: Palatalisering

Kart 3: Skarre-r

Kart 3: Skarre-r

Kart 4: Overgang p, t, k til b, d, g

Kart 4: Overgang p, t, k til b, d, g

Kart 5: Utviklingen av norr. ll

Kart 5: Utviklingen av norr. ll

Kart 6: Utvikling av norrøn hv-

Kart 6: Utviklingen av norrøn hv-

Kart 7: Sterke hunkjønnsord i bestemt form entall (bygda)

Kart 7: Sterke hunkjønnsord i bestemt form entall (bygda)

Kart 8: Flertall av hankjønnsord av typen hest, bil

Kart 8: Flertall av hankjønnsord av typen hest, bil

Kart 9: Personlig pronomen 1. person entall

Kart 9: Personlig pronomen 1. person entall

Kart 10: Personlig pronomen i 1. person flertall

Kart 10: Personlig pronomen i 1. person flertall

Kart 11: Sterke verb i presens

Kart 11: Sterke verb i presens

Kart 12: Nektningsordet ikke/ikkje

Kart 12: Nektningsordet ikke/ikkje