Jonas Anton Hielm
(1782--1848)

Jonas Anton Hielm var født i Kristiansand og tok juridikum ved universitetet i København i 1800, der han senere ble høyesterettsadvokat. Han bosatte seg i Norge i 1814 og ble dosent ved det nyopprettede universitetet i Kristiania i 1815--1816. Han var en av de mest taleføre av selvstendighetsmennene på Stortinget. Da han senere kritiserte Christian Magnus Falsen i flere avisartikler, mistet han stillingen som regjeringsadvokat i 1825.

Han representerte Smaalenene (nå Østfold) på Stortinget i årene 1830--1842, bortsett fra i 1839, og var den ledende representanten for den liberale opposisjonen. Sammen med Henrik Wergeland var han med på å kjempe for at bøndene for alvor skulle komme med i det politiske livet, og han hjalp John Neergaard med å skrive "Olaboka". Dette gav resultater, og i 1833 fikk bøndene 43 representanter inn på tinget, det såkalte Bondetinget. På Stortinget støttet han Ole Gabriel Ueland i mange saker, men bøndene var ikke alltid like henrykt over hans ulike forslag.

Det var imidlertid et forslag fra Hielm som førte til at Norge fikk sitt eget nasjonale handelsflagg i 1838. I unionsspørsmålet var han for likestilling mellom Norge og Sverige i utenrikssaker, og han var, sammen med Henrik Wergeland, en varm forkjemper for å gi jødene adgang til landet.

Skriv ut
Lukk